Ohjeita ja tietoa käännösohjelmasta

Ohjelman käyttöä varten tarvitaan käyttäjätunnus.
Tunnuksena voi käyttää työasemalisenssiä taikka määräaikaista tunnusta, jonka saa yhteystietosivun kautta.

Jos yhteystietosivulla on testitunnus valmiina (sisältää kirjaimia sekä numeroita), niin kopioi ja liitä se vasemman laidan tunnuskenttään ja klikkaa "Aseta".

Kopioiminen tehdään maalaamalla ensin hiirellä kopioitava merkkijono.
Sen jälkeen kopioi teksti leikepöytään Ctrl+C yhdistelmällä (Ctrl-näppäin ja C-näppäin yhtäaikaa).
Klikkaa hiirellä vasemman laidan tunnuskenttää ja liitä kopioitu merkkijono siihen Ctrl+V näppäinyhdistelmällä (Ctrl ja V yhtäaikaa).
Sama copy/paste voidaan tehdä myös hiiren oikeanpuoleisella näppäimellä. Edellä kuvattua tapaa on kuitenkin käytettävä tekstin kopioimiseen ja liittämiseen työasemaversiossa.Ohjelman online versio kääntää kerralla enintään 3000 merkin mittaisen tekstin.

Hakasuluissa oleville sanoille ei ole käännösvastineita tietokannassa taikka ohjelmisto ei ole pystynyt valitsemaan sopivaa vaihtoehtoa vastineiden joukosta.

Tekstin kääntämisessä käydään läpi useita eri vaiheita. Syntaktinen analyysi eli jäsennysvaihe on näistä yleensä aikaa vievin.

Käännösohjelman idea on sääntöpohjainen ja täysin poikkeava tilastollisiin menetelmiin, jotka perustuvat aiemmin käännettyjen tekstien tuloksiin.
Tämän menetelmän ytimenä ovat edellä mainittu englannin kielen jäsennin, englannin kielen syntaksi, sanastot ja sanojen luokitukset, semanttiset säännöt sanojen merkitysten valintaan, sekä suomen kielen sanojen taivutussäännöt.
Jäsennyksen tulos muunnetaan segmentteihin ja lausekkeisiin ja näiden osasten sijaintia muutetaan tarpeen mukaan vastaamaan suomen kielen sanajärjestystä.


Englanti-suomi-englanti sanakirja

Käännösohjelmassa käytetään sanastoa, joka muodostuu WordNet version 1.7.1 aineistosta, johon on linkitetty suomenkielisiä termejä.
Pelkkä sanasto tekstin kääntämisessä ei toimi, vaan suurimmalle osalle sanojen merkityksistä on määritelty ehtoja käännösvastineen valintaa varten.
WSD-näppäin demosivustolla tulostaa ohjelmiston valitsemat merkitystietueet englanninkieliselle tekstille.

Helsingin yliopiston FinnWordNet -hankkeessa WordNet 3.0 version sanoja on käännetty suomeksi. FinnWordNet-tietokantaa käytetään tässä sanakirjasovelluksena lisättynä morfologisella jäsentimellä, joka tuottaa perusmuodot suomenkielisille sanoille.
Sanakirjasovellus on käytettävissä demosivustolla WN:Eng-Fin ja WN:Fin-Eng näppäimillä.